יום: 28 בדצמבר 2016

Training

28.12.16 יום ד' ערב לנר חמישי

hanuka_arch_of_titus_menorah_resize

חימום: פעמיים
20 סקווט
ABMAT 20
10 מתח
2 טיפוס חבל

יסוד
קלין וג'רק

כוח
BACKSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 קלין וג'רק
20 קפיצות חבל / ריצת 100 מ'
5 רלמ"מ
20 קפיצות חבל / ריצת 100 מ'
15 כדור קיר
20 קפיצות חבל / ריצת 100 מ'
20 הנפות KB
20 קפיצות חבל / ריצת 100 מ'
20 לנג'ים עם KB
20 קפיצות חבל / ריצת 100 מ'