יום: 29 בדצמבר 2016

Training

29.12.16 יום ה' ערב נר שישי

2016-12-29_05-26-47.jpg

חימום: פעמיים
20 סקווט
ABMAT 20
10 מתח
2 טיפוס חבל

יסוד
קלין וג'רק
Toes to Bar

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
BENCHPRESS 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 קלין וג'רק
20 קפיצות חבל / ריצת 100 מ'
5 רלמ"מ
20 קפיצות חבל / ריצת 100 מ'
15 כדור קיר
20 קפיצות חבל / ריצת 100 מ'
20 הנפות KB
20 קפיצות חבל / ריצת 100 מ'
20 לנג'ים עם KB
20 קפיצות חבל / ריצת 100 מ'

תרגולת 2 WOD – טבטה
מתח