יום: 2 בינואר 2017

FIGHT GONE BAD

02.01.17 יום ב'

img_20170102_160056_660.jpg

התחלנו את שנת 2017 עם האתגר הפלאוליטי!  מוזמנים להצטרף

חימום: פעמיים
20 KB הילו
20 הרמת רגליים
20 משיכות טבעת

יסוד
פושפרס
KB הילו

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FIGHT GONE BAD
שלוש פעמים
דקה כדור קיר
דקה סומו דדליפט הייפול KB
דקה קפיצות קופסה
דקה פושפרס צינור / KB
דקה משיכות טבעת
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – טבטה
הנפות KB
ABMAT