יום: 5 בינואר 2017

Training

05.01.17 יום ה'

wp-1483630009530.jpeg

חימום: פעם אחת
40 חתירה
50 סקווטים
60 ABMAT
70 קפיצות חבל

יסוד
פוזישן קלין
ט'רסטר

כוח
THRUSTER עם משקל מאתגר 5-5-5
DEADLIFT 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים:
30 קפיצות קופסה
5 סטים של פוזישן קלין
סט=
– קלין מהרצפה
– קלין מהברכיים
– קלין מהמתניים
1 ג'רק
ABMAT 30

תרגולת 2 WOD – סאלי
שכיבות סמיכה