יום: 9 בינואר 2017

Training

09.01.17 יום ב'

2017-01-09_04-41-56.jpg

חימום: פעמיים
40 קפיצות חבל
20 סקווטים
15 הנפות KB
5 פולקום

יסוד
קלין כדור כוח
עליות קופסה רוסיות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים:
5 קלין כדור כוח
10 כדור קיר
25 משיכות טבעת
15 קפיצות קופסה
30 ט'רסטר צינור/KB
15 עליות קופסה רוסיות
ABMAT 40
45 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
שכיבות סמכיה
ABMAT