יום: 15 בינואר 2017

Training

15.01.17 יום א'

2017-01-15_01-27-45.jpg

חימום: פעמיים
30 ABMAT
30 KB
10 מתח / עם משקל

יסוד
CLEAN

כוח
CFTOTAL X3 – כל סט באחת התנועות במשקל קבוע
BACKSQUAT 3-3-3
PRESS 3-3-3
DEADLIFT 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3-6-9-12-15
קלין
שכיבות סמיכה / ברכיים
הנפות KB
ABMAT
משיכות טבעת