יום: 23 בינואר 2017

Training

23.01.17 יום ב'

2017-01-23_04-01-16.jpg

חימום: פעמיים
15 כדור קיר
20 הנפות KB
30 סקווטים

יסוד
פולקום צמיג
דיפים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
10 דיפים בקופסאות / אחוריים על צמיג
10 שכיבות סמיכה / ברכיים
30 הנפות KB
ריצת מדרגות/ 50 קפיצות חבל

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
10 ד'
10 RKS ביד שמאל
10 RKS ביד ימין
10 פולקום צמיג