יום: 30 בינואר 2017

Training

30.01.17 יום ב'

img_20170130_164146_033.jpg

חימום: פעמיים
2 ד' קפיצות קופסה / צמיג
2 ד' הנפות KB

ברגנר

יסוד
פאוור סנצ'

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
10 דקות
40 קפיצות חבל
ABMAT 30
20 לנגי'ם
10 סנצ' צינור

תרגולת 2 WOD – טבטה כפולה
הנפות KB
סמיכה קדמית
אופניים
ישיבה סטטית על קיר