יום: 22 בפברואר 2017

Training

22.02.17 יום ד׳

חימום: פעמיים
60 קפיצות חבל / 30 כפולות
30 גובלט סקווט
דקה סמיכה צידית (מצטבר)
דקה סמיכה קדמית (מצטבר)

כוח
BENCH 5-5-5-3-1

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
ריצת 400 מ'
10 ABMAT + WB
15 קפיצות קופסה
10 ABMAT + WB
15 הנפות KB
10 ABMAT + WB
15 כדור קיר
10 ABMAT + WB
15 פולקום

תרגולת 2 WOD – טבטה
משיכות טבעת / מתח