יום: 8 במרץ 2017

ANNIEHELEN

08.03.17 יום ד'

חימום: פעמיים
דקה תרגילי מוביליטי לידיים עם מקל
30 הנפות KB רוסיות
40 סקווטים

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3
OVERHEADSQUAT עם מוט בלבד 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
HELEN
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
21 הנפות KB
12 מתח/ שלבים

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
ANNIE (Mod
30-20-10
קפיצות חבל (כפולות)
ABMAT