יום: 9 במרץ 2017

Training

09.03.17 יום ה'

חימום: פעמיים
40 חתירה
30 הנפות KB
20 סומו KB
10 ישיבות V

כוח
SUMO DEADLIFT HIGHPULL 5-3-1
10 פשיטות GHD בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים:
30 דדליפט
10 פולקום
25 קלין
10 ט'רסטרים
20 משיכות טבעת
10 מתח / בקפיצה
15 מקבילים אחוריים
10 שכיבות סמיכה / ברכיים