יום: 19 במרץ 2017

Training

19.03.17 יום א'

חימום: פעמיים
20 הנפות
20 ABMAT
3 הליכות חוואי עם 2 שקי כוח

כוח
BENCHPRESS 5-5-3
10 כפיפות GHD בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש חזרות
ריצה 200 מ'
5 פולקום
10 כדור קיר
15 ABMAT
20 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווטים