יום: 20 במרץ 2017

Training

20.03.17 יום ב'

חימום: פעמיים
15 קפיצות קופסה
20 לנג'ים עם העברת KB בין הרגליים
דקה סמיכה קדמית
חצי דקה תלייה

יסוד
סקווט קדמי KBX2

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
4 חזרות
ריצת מדרגות
5 דדליפט KB
15 סקווט קדמי KB
25 ABMAT
35 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 דקות
5 משיכות טבעת
10 כדור קיר
15 שניות סמיכה צידית (לחילופין)