יום: 30 במרץ 2017

GRACE

30.03.17 יום ה'

חימום: פעמיים
30 גובלט סקווט
20 פושפרס KB
10 קלין KB
מוביליטי מקל

יסוד
TURKISH SITUP

כוח
DIP 5-5-3-1
סקייל: על קופסאות
GHD SITUPS + WB 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
5 פעמים
5 דיפים / 15 אחוריים
5 מתח / 15 בקפיצה
15 טורקי חלקי עם KB

תרגולת 2 WOD – גרייס GRACE
30 קלין וג'רק