יום: 9 באפריל 2017

Training

09.04.17 יום א'

חימום: פעמיים
20 פטיש
20 הרמת רגליים
20 משיכות טבעת

כוח
CLEAN 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
לבצע חזרות של (לפי השיר "אחד מי יודע")
1
2-1
3-2-1
וכו' עד
8 …2-1

כשכל חזרה היא של:
20-1 קפיצות חבל / פלטה
2-קפיצות קופסה/גלגל
3-הנפות KB
4-ABMAT + WB
5-פולקום
6-שכיבות סמיכה / ברכיים
7-גובלט סקווט
8-לנג'ים
9-קלין
10-ג'רק