יום: 20 באפריל 2017

FIGHT GONE BAD

20.04.17 יום ה'

חימום: פעמיים
10 קפיצות סקווט עם שק כוח
20 הנפות KB
20 ABMAT
20 סקווטים

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3-3
מתח גומי / סטריקט / עם משקל 2 בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
FIGHT GONE BAD
מצוקה במריבה
שלוש פעמים:
דקה כדור קיר
דקה סומו דדליפט
דקה קפיצות קופסה
דקה פושפרס
דקה משיכות טבעת/מתח
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה קדמית וצידית

Training

19.04.17 יום ד'

חימום: שלוש פעמים
5 שכיבות סמיכה יוגה
10 קפיצות קופסה
5 פולקום שק כוח
30 שניות תליה על מוט

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5
HEAVY KB SWING 10-15-20

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש פעמים
ריצת מדרגות
10 כדור קיר
10 שכיבות סמיכה / ברכיים
10 קלין מהרצפה

תרגולת 2 WOD – טבטה סטטית
ישיבה / סקווט סטטי
הרמת רגליים בשכיבה