יום: 8 במאי 2017

Training

08.05.17 יום ב'

חימום: פעמיים
30 סקווט
5 פשיטות גב על GHD
15 ישיבות V

יסוד
דדליפט KB

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
12 ד'
30 ק. חבל
20 עליות קופסה
10 דדליפט KB
20 לנג'ים
30 ABMAT

תרגולת 2 WOD – טבטות
סקווטים
כדור קיר
הנפות KB
מתח / משיכות טבעת