יום: 14 במאי 2017

Training

14.05.17 יום א' ל"ג בעומר

חימום: פעמיים
15 הנפות KB
15 גובלט סקווט
דקה סמיכה קדמית
חצי דקה ישיבה סטטית

כוח
CLEAN 5-5-3-3
5 חתירה ב KB בכל יד בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
33 כדור קיר
33 משיכות טבעת
11 פולקום
11 קלין
3 ג'רק
3 מתח
33 קפיצות כפולות / רגילות

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
בזמן חופשי לבצע שחרור ידיים
ולתרגל OHS