יום: 15 במאי 2017

Training

15.05.17 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פיזיו גומי
20 הנפות KB
15 כדור קיר

יסוד
הגבהות כדור
GROUND TO OVERHEAD

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש חזרות
15 הנפות KB
15 שכיבות ברכיים / סמיכה
15 כדור קיר
15 הגבהת כדור / G2OH
200 מ' ריצה / ריצת מדרגות

תרגולת 2 WOD – טבטות
א.
כדור קיר
ABMAT
ב.
סמיכה קדמית
סמיכה צידית