יום: 29 במאי 2017

Training

29.05.17 יום ב'

שנהיה תמיד מחוברים לעצמנו ולארץ שלנו

חג שמח !

May we always remain faithful to ourselves and our roots

חימום: פעמיים
ריצת מדרגות / 60 קפיצות חבל
20 פטיש
16 לנג'ים

יסוד
הליכת חוואי
FARMER'S CARRY

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
15 ד' למרב חזרות
5 הקפות הליכת חוואי
10 קפיצות קופסה / עליות קופסה
15 משיכות טבעת
20 ABMAT
25 הנפות KB
30 שניות סמיכה קדמית (כל 10 שניות נחשב לחזרה)

תרגולת 2 WOD – סאלי
גובלט סקווט