יום: 5 ביוני 2017

Training

05.06.17 יום ב'

חימום: פעמיים
15 קפיצות קופסה / גלגל
דקה סמיכה קדמית
חצי דקה סמיכה צידית
30 הנפות KB
גילגולי סופרמן לחלול

יסוד
דדליפט KB
ברכיים למרפקים / 90 מעלות בתלייה

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
ריצת מדרגות / 60 ק. חבל
15 דדליפט KB כבד
ריצת מדרגות / 60 ק. חבל
15 הנפות KB קל
ריצת מדרגות / 60 ק. חבל
15 פולקום
ריצת מדרגות / 60 ק. חבל
15 משיכות טבעת / מתח בקפיצה
ריצת מדרגות / 60 ק. חבל
15 ABMAT

תרגולת 2 WOD – טבטה
ברכיים למרפקים / 90 מעלות בתלייה
גובלט סקווט