יום: 8 ביוני 2017

Training

08.06.17 יום ה'

חימום: פעמיים
ריצת 200 מ'
10 שכיבות סמיכה יוגה
10 לנג'ים + רוטציה

יסוד
THRUSTER

כוח
DEADLIFT 5-5-3-3
5 שניות ע. ידיים בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 דקות
3 ט'רסטר
5 מתח / בקפיצה
5 שכיבות סמיכה
7 ABMAT + WB

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
20 קלין וג'רק
10 פאור סנצ'
ללא מדידת זמן