יום: 14 ביוני 2017

Training

14.06.17 יום ד'

חימום: פעמיים
60 ק. חבל
30 ABMAT
15 הנפות KB
10 כדור קיר

יסוד
FRONTSQUAT

כוח
DEADLIFT 5-5-3-3
FRONTSQUAT 3-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
דקה משיכות טבעת / מתח
דקה ABMAT
דקה הנפות KB
-דקה מנוחה
2 ד' משיכות טבעת / מתח
2 ד' ABMAT
2 ד' הנפות KB
* לרשום תוצאה כוללת של ה 3 דקות הראשונות
* ולרשום תוצאה כוללת של ה 6 דקות האחרונות

תרגולת 2 WOD – סאלי
גובלט סקווט