יום: 22 ביוני 2017

Training

22.06.17 יום ה'


חימום
10 קפיצות קופסה
20 חתירות KB על קופסה
30 ABMAT

יסוד
קימה טורקית חלקית
TURKISH SITUP

כוח
BENCH 5-5-5-3-3
2 קימות טורקיות בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
15 ד'
10 סנצ' KB (להחליף יד כל סיבוב)
10 פולקום
5 רלמ"מ / 90 מעלות
10 ק. טורקיות חלקיות (להחליף יד כל סבב)
כל סבב יד אחת בלבד ל KB
להחליף ידיים בין סבב לסבב

תרגולת 2 WOD – צ'קאות
20 סנצ' עם מוט בלבד
וללא מדידת זמן