יום: 3 ביולי 2017

Training

03.07.17 יום ב'

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
20 הנפות KB
20 משיכות טבעת

יסוד
קפיצות חבל / כפולות
מתח

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
200 מ' ריצה / 80 קפיצות חבל
21 הנפות KB
12 מתח / עליון / בקפיצה / טבעת

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
10-20-30-40-50
סקווטים
ABMAT
1/2 שכיבות סמיכה / ברכיים

תרגולת 2 WOD – סאלי
גובלט סקווט