יום: 5 ביולי 2017

Training

05.07.17 יום ד'

חימום: פעמיים
80 קפיצות חבל
20 קפיצות קופסה
10 הנפות KB כבדות

יסוד
רלמ"מ = TOES TO BAR

כוח
CLEAN 5-5-3-3-3
4 רלמ"מ בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
דקה סקווט קדמי
דקה פולקום מעל מוט
דקה ABMAT
2 דקות מנוחה

לרשום מספר חזרות בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
סאלי בפרס עם צינור / מוט ברבל