יום: 10 ביולי 2017

Training

10.07.17 יום ב'

חימום: פעמיים
20 הנפות KB
דקה רלמ"מ / ברכיים למרפקים
10 פולקום
10 משיכות טבעת

יסוד
גובלט סקווט
ריצה FOREFOOT RUNNING

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
200 מ' ריצה / ריצת מדרגות / 80 ק. חבל
12 משיכות טבעת
200 מ' ריצה / ריצת מדרגות / 80 ק. חבל
15 גובלט סקווט
200 מ' ריצה / ריצת מדרגות / 80 ק. חבל
12 כדור קיר
200 מ' ריצה / ריצת מדרגות / 80 ק. חבל
15 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
שניים נפרדות
ABMAT
שכיבות סמיכה / ברכיים