יום: 13 ביולי 2017

GRACEKAREN

13.07.17 יום ה'

חימום: פעמיים
60 קפיצות חבל / 20 DU
20 גובלט סקווט
10 שכיבות סמיכה

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3
10 שניות עמידת ידיים / או
אחד HAND STAND PUSH UP
בין לבין

יסוד
HAND STAND PUSH UP

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
בשינוי KAREN
100 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
בישנוי GRACE
30 קלין וג'רק
נשים 20-25 גברים 30-40