יום: 16 ביולי 2017

Training

16.07.17 יום א'

חימום: פעמיים
ריצה 400
10 פולקום
20 הנפות KB

יסוד
SHOULDER TO OVERHEAD

כוח
CLEAN 5-5-5-3
5 הנפות RKS מאוד כבד בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
7 סקווט קדמי BB
10 קפיצות קופסה
14 הנפות KB
18 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
20 הנפות מהרצפה
SHOULDER TO OVERHEAD