יום: 18 ביולי 2017

Training

18.07.17 יום ג'

חימום: פעמיים
60 קפיצות חבל
12 הנפות KB
2 הקפות חניה / מדרגות בריצה

יסוד
פולקום

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3-3
10 ישיבות אולר / V בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 ד'
10 לנג'ים עם KB
10 פולקום
20 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
שכיבות סמיכה
מתח / עליון / בקפיצה

תרגולת 3 WOD – טבטה
ABMAT + WB