יום: 20 ביולי 2017

Training

20.07.17 יום ה'

חימום: פעמיים
10 רלמ"מ (TOES TO BAR) / הרמות רגליים
20 פטיש על צמיג (סה"כ)
30 הנפות KB

כוח
DEADLIFT 5-5-5-3
5 גלילת מוט על ברכיים לשכיבה וחזרה

יסוד
עליות קופסה עם KB
OVERHEAD SQUAT

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע חזרות
20 עליות קופסה עם KB (סה"כ)
15 קלין
20 עליות קופסה עם KB (סה"כ)
10 סקווט עילי / אחורי

תרגולת 2 WOD – צ'ק אאוט
טבטה
שכיבות סמיכה
סמיכה צידית