יום: 24 ביולי 2017

Training

24.07.17 יום ב'

חימום: פעמיים
10 גובלט סקווט
15 כדור קיר
20 ABMAT

יסוד
דדליפט KB
פושפרס צינור

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
12 דדליפט KB כבד
15 הנפות KB
12 פושפרס צינור
15 ABMAT

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
10 דקות
5 שכיבות סמיכה / ברכיים
10 קימות טורקיות חלקיות יד ימין
10 קימות טורקיות חלקיות יד שמאל