יום: 3 באוגוסט 2017

Training

03.08.17 יום ה'

חימום: פעמיים
40 קפיצות חבל / 20 קפיצות כפולות
20 הנפות KB
דקה סמיכה קדמית

יסוד
סקווט קלין

כוח
BENCH 5-5-5-3-3
20 שניות בדיפ סקווט סטטי בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע חזרות:
400 מ' ריצה
30 הנפות KB רוסיות (כבד)
15 שכיבות סמיכה
10 מתח / בקפיצה
5 סקווט קלין

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
סאלי
סקווט אחורי + שק כוח
ישיבות V