יום: 9 באוגוסט 2017

Training

09.08.17 יום ד'

חימום: פעמיים
15 הנפות KB
15 ABMAT
30 קפיצות חבל

יסוד
SQUAT CLEAN

כוח
SQUAT CLEAN 5-5-3-3
2 רלמ"מ בין לבין (TOES2BAR)

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
הנפות KB רוסיות
שכיבות סמיכה / ברכיים
הנג קלין
ABMAT

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
סאלי
SHOULDER TAPS
ישיבות V