יום: 14 באוגוסט 2017

Training

14.08.17 יום ב'

חימום: פעמיים
10 לנג'ים
20 ABMAT
30 הנפות KB

יסוד
FLUTTER KICKS
פושפרס KB
פיסטולים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים:
25 ABMAT
25 סקווטים
20 הנפות KB
20 ק. חבל
15 לנג'ים
15 כדור קיר
10 דדליפט KB
10 פולקום
5 פושפרס
5 פיסטולים

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
טבטה כפולה
הגבהות כדור כוח
FLUTTER KICKS