יום: 15 באוגוסט 2017

Training

15.08.17 יום ג'

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
חצי דקה סמיכה צידית לכל צד
60 קפיצות חבל / 30 כפולות

יסוד
מתח / קיפינג מתח / נדנוד

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5-3-3
2 משיכות טבעת אופקיות/
סטריקט מתח / עם משקל בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21
הנג קלין
מתח / משיכות טבעת
שכיבות סמיכה / ברכיים
גובלט סקווט
200 מ' ריצה בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
סאלי
סקווט / עם שק כוח