יום: 21 באוגוסט 2017

Training

21.08.17 יום ב'

חימום: וסטרלינג
פעמיים:
ריצת 200
10 נדנודי קשת
10 ש.סמיכה /ברכיים
10 לנג'ים צידיים / קוזאק
10 קפיצות קופסה

יסוד
דיפ סטטית בטבעות
דיפים אחוריים צמיג

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 הנפות
20 כדור קיר
10 דיפים אחוריים
10 גובלט סקווט

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
10 ד'
5 פולקום
10 משיכות טבעת / אופקי
ABMAT 15

תרגולת 3 WOD – צ'קאוט
טבטה סטטית
סמיכה קדמית
סמיכה צידית