יום: 27 באוגוסט 2017

Training

27.08.17 יום א'

חימום:
40 ק. חבל
ABMAT 30
ברגנר / סקווט עילי והייפול עם מקל

יסוד
הייפול

כוח
OVERHEAD 5-3-3
HIGHPULL 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
200 מ' ריצה
20-25-30 כדור קיר
5 מתח / 10 משיכות טבעת
20-25-30 הנפות KB
5 פולקום

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
30 קלין וג'רק עם מוט בלבד