יום: 28 באוגוסט 2017

Training

28.08.17 יום ב'

חימום: פעמיים
30 סקווטים (AIRSQUAT)
20 הנפות KB
20 אופניים (BICYCLE)

יסוד
קיפינג מתח
סקווט אחורי שק כוח

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
15 דקות
5 משיכות טבעת/ מתח
10 שכיבות סמיכה/ ברכיים
15 הנפות KB
ABMAT 20
30 שניות סמיכה קדמית

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
רוקסאן – פולקום
SALLY – סקווט אחורי צינור / שק כוח
טבטה – עליות קופסה וסמיכה צידית