יום: 3 בספטמבר 2017

Training

03.09.17 יום א'

חימום: פעמיים
30 חבל כפולים / 80 יחידים
30 סקווטים
10 שכיבות סמיכה

כוח
OVERHEAD SQUAT/BACKSQUAT 5-5-5-3
סמיכה קדמית של 30 שנ' בין לבין

יסוד
סקווט עילי OVERHEAD SQUAT

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
פולקום
עליות קופסה רוסיות + KB
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
רלמ"מ/ ABMAT

תרגולת 2 WOD – צ'ק אוט
3-6-9
סנצ' KB שמאל
סנצ' KB ימין
טרסטר KB