יום: 4 בספטמבר 2017

Training

04.09.17 יום ב'

חימום: פעמיים
200 מ' ריצה / ריצת הקפה
20 סומו דדליפט הייפול KB
10 WB

יסוד
ט'רסטר
דדליפט KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים:
15משיכות טבעת
30 דדליפט
25 עליות קופסה
15 משיכות טבעת
25 ט'רסטרים
ABMAT 30
10 שכיבות סמיכה / 20 ברכיים

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
סאלי בסמיכה קדמית
סקווט

תרגולת 3 WOD – טבטה
כדור קיר במסירות