יום: 6 בספטמבר 2017

BARBARAHELEN

06.09.17 יום ד'

חימום: פעם אחת
20 הנפות KB
15 גובלט סקווט
10 מעברי קופסה
5 פולקום

יסוד
BENCHPRESS

כוח
BENCHPRESS 5-5-3
DEADLIFT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
HELEN
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
21 הנפות KB
12 מתח / בקפיצה / משיכות טבעת

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
BARBARA בשינוי
פעמיים :
10 משיכות טבעת אופקיות
20 שכיבות סמיכה / ברכיים
ABMAT 30
40 סקווטים