יום: 12 בספטמבר 2017

Training

12.09.17 יום ג'

חימום: פעמיים
10 סנצ' KB בכל יד
20 הנפות KB
50 ק. חבל / 30 כפול

יסוד
קפיצות חבל כפולות
סנצ' KB

כוח
BENCHPRESS 5-5-3
20 שניות ישיבה סטטית על קיר

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
5 פעמים
30 קפיצות חבל / 10 כפולים
15 משיכות טבעת / 5 מתח
30 סקווטים
100 מ' ספרינט
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – טבטה וחצי
סנצ' KB יד ימין
הנפות KB רוסיות
סנצ' KB יד שמאל