יום: 14 בספטמבר 2017

Training

15.09.17 יום ו'

חימום: פעמיים
20 הנפות KB
30 סקווטים

יסוד
פולקום בגלגול

כוח
עמידת ידיים על קיר ל 5 שניות בין לבין
BACKSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 הנפות KB
15 כדור קיר
10 ג'רק KB בכל יד
5 רלמ"מ / רגליים לחזה בתלייה
3 פולקום בגלגול*
* יורדים לפולקום ומבצעים גלגול הצדה
לפני שעולים. כל פעם לצד אחר

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 דקות
5 מתח / בקפיצה
10 סקווטים אחוריים שק כוח
15 הנפות KB רוסיות