יום: 18 בספטמבר 2017

Training

18.09.17 יום ב'

חימום: פעמיים
10 כדור קיר
20 לנג'ים בהליכה
30 הנפות KB

יסוד
הנפות KB רוסיות
גובלט סקווט

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 משיכות טבעת
20 הנפות KB רוסיות
15 עליות קופסה / קפיצות
20 גובלט סקווט
15 שכיבות ברכיים / סמיכה
20 דדליפט KB

תרגולת 2 WOD – טבטה כפולה
ABMAT
לנג'ים
אופניים
טיפוס הרים