יום: 25 בספטמבר 2017

Training

25.09.17 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פשיטות GHD
10 פטיש בכל יד
2 הליכת חוואי
30 קפיצות חבל

יסוד
הנפות KB
כדור קיר

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
15 שכיבות ברכיים
ריצת 100 מ'
20 גובלט סקווט
ריצת 100 מ'
15 פולקום
ריצת 100 מ'
20 ABMAT
ריצת 100 מ'
15 עליות קופסה

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
8 דקות
10 הנפות KB
8 משיכות טבעת
5 כדור קיר