יום: 1 באוקטובר 2017

FRAN

01.10.17 יום א'

חימום: פעמיים
10 קפיצות כפולות/ 40 רגיל
10 שכיבות סמיכה יוגה
30 כדור קיר

יסוד
מתח קיפינג

כוח
THRUSTER 5-3-3
חצי דקה סקווט עמוק בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FRAN
9-15-21
ט'רסטרים
מתח

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
10 סומו דדליפט הייפול
10 דיפים / אחוריים
10 ABMAT