יום: 2 באוקטובר 2017

Training

02.10.17 יום ב'

חימום: פעמיים
30 ק. חבל
20 הנפות KB רוסיות
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
MED BALL CLEAN

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
5 קלין כדור כוח
10 שכיבות ברכיים / 5 סמיכה
15 משיכות טבעת / 5 מתח
20 עליות קופסה / 10 קפיצות

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
12 דקות
8 לנג'ים
10 גובלט סקווט
12 הנפות KB
ABMAT 14