יום: 3 באוקטובר 2017

Training

03.10.17 יום ג'

חימום: פעמיים
30 ק. חבל
20 פטיש
10 הנפות KB

יסוד
SQUAT CLEAN

כוח
CLEAN 5-5-3
FRONTSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
30 סקווט קלין

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
15 דקות
8 לנג'ים
4 KB JERK ביד אחת
20 הנפות KB
4 KB JERK ביד שניה