יום: 8 באוקטובר 2017

Training

08.10.17 יום א'

חימום: פעם אחת
30 הנפות KB
10 שכיבות סמיכה
30 קפיצות חבל

יסוד
BENCHPRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
שלוש פעמים
דקה פושפרס
דקה בקסקווט
דקה הנג קלין
דקה פולקום
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה קדמית
סמיכה צידית